Kategorier
diskussion & debatt

Ska polisen vara välkommen på Pride?

Ett inslag i prideparaden som alltid gjort mig glad och rörd är de homosexuella poliserna som i sina uniformer stolt vågar finnas. Inte för att jag tycker att kritiken mot polisen överlag är obefogad eller för att jag imponeras av deras tillvägagångssätt när de t.ex hjälper till att avvisa HBTQ-personer till länderna de flytt från. Och så vidare. Kritiken är befogat och hatet förståeligt. (Läs gärna Rabiesfeministen Fanny Åströms inlägg om poliser)

Utan för att jag tänker på hur jävla svårt det måste vara att vara t.ex flata och att jobba inom en ganska så macho yrkesgrupp där rasism och homofobi fullkomligen frodas och hur svårt men stolt det måste kännas att gå i paraden tillsammans med andra inom samma yrkesgrupp. Jag tänker på hur det skulle kännas att vara just polis och flata och hur det är varje dag på jobbet och sen att inte ens vara välkommen i paraden. Jag kan ha fel men som jag förstår så går poliserna i tåget i egenskap av HOMOSEXUELLA poliser, inte för polisens räkning?

Sen kan man givetvis diskutera lämpligheten i att just bära uniform och då uppträda i sin yrkesroll (som ÄR problematisk i just HBTQ-sammanhang) men samtidigt så kanske det blir extra viktigt då? Att bära uniformen. Att vara polis också. Kanske blir det ett ställningstagande som kan kännas viktigt just för att den är så förknippad med homo- och transfobi?. Jag vet inte. Jag tycker båda sidor har bra synpunkter men magkänslan säger mig att vi kanske kan protestera mot poliser (eller andra grupper) alla andra dagar på året och att Pride bara ska vara inkluderande? Hur tänker ni? Hur tänker främst ni som är homo-, bi- eller trans?

poliser i pride

Vad som egentligen hände det här året vet bara de som bevittnade, (Här kan ni läsa demonstranternas version) men jag är egentligen inte intresserad av att diskutera eller försvara det. Vad jag däremot tycker är viktigt att prata om är huruvida alla HBTQ-personer får vara och känna sig välkomna under Prideveckan. (Och this may come as a shock, men en del blir faktiskt poliser pga att de vill hjälpa människor eller för att de är intresserad av brottsutredningar eller den sortens arbete som polisen gör osv. Inte nödvändigtsvis för att de vill ha makt över människor.)

Läs även Nicklas Hellgrens inlägg om lyxen att kunna välja att lyda order eller ej. (Om polisen och deras tvivelaktiga arbete i samband med utvisningar och vräkningar osv)

Av Natashja // Lady Dahmer

Ni har verkligen kommit rätt om man säger så. Jag är en riktig glädjespridare, fast tvärtom. En bitter surkärring utan dess like som skriver om feminism, kroppen, fatshame, föräldraskap och om att vara kvinna i ett patriarkat.

Kvinnosakskvinna. Feministinfluensa. Din problematiska favorit.

Mig blir ni snart kär i!

0 svar på ”Ska polisen vara välkommen på Pride?”

Hej! Som flata så tycker jag att gaypolisernas närvaro i Pridetåget är helt fantastiskt. Att den dagen se poliserna som enskilda individer och inte som en enda grupp är viktigt tror jag, för visst kan man klaga mycket på polisen, men de är ju även individer som kämpar lika mycket med sig själva som du och jag. De går med sitt yrke, men de är ju även människor. Jag tycker definitivt att de ska ha en given plats och jag applåderade stolt fram deras ekipage igår.

Om inte alla som ville skulle kunna få delta i Pride, så skulle paraden motverka sitt eget syfte, anser jag. Det funkar inte att exkludera samtidigt som man själv försöker bli inkluderad och accepterad i samhället.
Vad gäller deportering så gör poliserna endast sitt jobb. Beslut kring utvisning ligger ju inte i deras händer, utan i Migrationsverkets. Själv litar jag på att Migrationsverket fattar välgrundade beslut vad gäller utvisning. Vi kan inte ta hand om varenda person som flyr till Sverige. Vad vi däremot kan göra är att vara ett föredöme vad gäller acceptans av alla typer av människor (vilket jag i stort tycker att vi är) och sprida vår kunskap vidare till andra länder, för att på så sätt påverka deras syn.
Jag förstår inte heller den här synen på poliser som maktgalna tokar. Jag är fullkomligt övertygad om att majoriteten blev poliser för att de vill hjälpa och inte stjälpa.
Sedan undrar jag lite varifrån du har fått att rasism och homofobi skulle vara vanligare inom polisväsendet än i andra yrkesområden? Har du några belägg för det?

Jag hyser väldigt lite förtroende för migrationsverkets bedömningar som ofta endast baseras på den allmänna säkerhetssituationen i landet. Den personliga risken tex för hedersvåld eller pga av att man är hbtq tas liten eller ingen hänsyn till då den dels är svårt att ”bevisa” men också uppmanas man tex att gömma sexuell läggning.
För övrigt tycker jag polisen kan vara där men tycker demonstranterna som gick med sina plakat och problematiserade deras närvaro hade lika stor rätt. Det är också problematisk att säga att någon bara gör sitt jobb. Det gjorde de dom tvångssteriliserade också för nått årtionde sedan.

LÄSTIPS:
Lander, Ingrid (2008) ”Varför finns det inga fjollor på polisutbildningen”? Mångfaldssträvanden inom svensk poliskår – kvalitet eller kvantitet?”. I Granér och Larsson (red), Policing in Scandinavia. Proceedings from the conference on police research in Växjö august 2007. Växjö University Studies in Policing, nr 005-2008.

SJÄLVFALLET så ska poliserna gå i Prideparaden. Jag tycker att demonstrationerna (eller vad man ska kalla det) mot dem igår var fullkomligt missriktade. Dels så bestämmer inte polisen över vilka som ska utvisas, så det oket bör väl om något läggas på en annan institution. Att dessutom gå på de faktiskt relativt få poliser som gick med i tåget, för att på något sätt kritisera hela poliskåren, är ännu mer missriktat och respektlöst.
Det är bra att polisen visar sig på Pride även som deltagare, och inte bara som en säkerhetsåtgärd. Det tycker jag bara skapar trygghet inför en yrkeskår som kanske annars framkallar nervositet etc.
Det var osmakligt av demonstranterna att gå på dem på det sättet. Vill de protestera (vilket jag absolut tycker att de ska) får de välja sitt tillfälle och sitt mål bättre. Som det nu var kändes det bara ogenomtänkt, oempatiskt och dumt.

Jag är flata och gör inget annat än välkomnar polisen på Pride och i paraden. Att vara öppen med sin sexualitet i sin yrkesroll är fortfarande enormt för många, därför är det extra viktigt och beundransvärt att våga. Att påvisa att heteronormen inte är norm är också viktigt och det tycker jag poliserna gör genom att gå i paraden i uniform.
Att sen aktivisterna angriper de enskilda personerna som bara vill vara öppna och stolta i paraden tycker jag är trist. Precis som du skriver finns det utrymmet resten av året, paraden för mig ska vara stolt, öppen, stöttande och inkluderande!

Polismyndigheten är styrd av lagar. Jobbar man som polis så tvingas man ibland att utföra arbetsuppgifter som för en själv känns etiskt förkastliga.
Jag för står och håller med om mycket av kritiken som Polismyndigheten får. Enskilda poliser kan påverka men ledningen styr och hänvisar till lagstiftningen. Går att utveckla i evinnerlighet.
Jag kommer snart att sluta som polis. Inte för att jag just är kvinna och hetro (oviktigt). Jag är dels less på stelbentheten i myndigheten i stort, på vissa föreställningar som myndigheten i sig har om hur man ska vara som polis, hur många av mina kollegor förväntar sig att man ska vara.
Men det som jag är mest trött å less på är att ”allmänheten” i stort har så djupt rotade fördomar om poliser som jag dessutom ska kämpa med. Tyvärr känns din text som just ett sådant påvisande om att poliser kan välja vad de ska göra…och att poliser på nått sätt är en grå massa. Jag valde lite högtravande att bli polis för att försvara grundlagen, våra fri och rättigheter. Allas rätt att få hjälp i utsatta situationer. Tyvärr tvingas jag göra saker som går emot min privata etiska barriär. Men lagen ändras då svenska folket väljer en riksdag och regering som vill/kan ändra den.
Sedan finns det ju alltid de som tolkar lagen lika bra sim fan läser Bibeln.
Att skriva att homofobi och rasism frodas hos polisen känns 2014 väldigt svartmålande. Jag är less på att normen för vad jag borde vara är så fördomsfull i allmänhet. Jag hör till ditt ”undantag” men är inget undantag i min mening. en liten vinkling på att känna sig ”utanförnormen”. Så länge ”allmänheten” förväntar sig ”elaka” poliser kommer sånna poliser som jag lessna på sitt jobb.

Polismyndigheten är styrd av lagar. Jobbar man som polis så tvingas man ibland att utföra arbetsuppgifter som för en själv känns etiskt förkastliga.
Jag för står och håller med om mycket av kritiken som Polismyndigheten får. Enskilda poliser kan påverka men ledningen styr och hänvisar till lagstiftningen. Går att utveckla i evinnerlighet.
Jag kommer snart att sluta som polis. Inte för att jag just är kvinna och hetro (oviktigt). Jag är dels less på stelbentheten i myndigheten i stort, på vissa föreställningar som myndigheten i sig har om hur man ska vara som polis, hur många av mina kollegor förväntar sig att man ska vara.
Men det som jag är mest trött å less på är att ”allmänheten” i stort har så djupt rotade fördomar om poliser som jag dessutom ska kämpa med. Tyvärr känns din text som just ett sådant påvisande om att poliser kan välja vad de ska göra…och att poliser på nått sätt är en grå massa. Jag valde lite högtravande att bli polis för att försvara grundlagen, våra fri och rättigheter. Allas rätt att få hjälp i utsatta situationer. Tyvärr tvingas jag göra saker som går emot min privata etiska barriär. Men lagen ändras då svenska folket väljer en riksdag och regering som vill/kan ändra den.
Sedan finns det ju alltid de som tolkar lagen lika bra sim fan läser Bibeln.
Att skriva att homofobi och rasism frodas hos polisen känns 2014 väldigt svartmålande. Jag är less på att normen för vad jag borde vara är så fördomsfull i allmänhet. Jag hör till ditt ”undantag” men är inget undantag i min mening. en liten vinkling på att känna sig ”utanförnormen”. Så länge ”allmänheten” förväntar sig ”elaka” poliser kommer sånna poliser som jag lessna på sitt jobb.

Visste inte att det varit en demonstration mot polisen (och länken du lagt in verkar leda till facebook så då kan jag inte läsa från plattan). Men jag minns demonstrationen mot Försvarsmakten som var 2011 och hur dåligt folk mådde efteråt. Att ha levt i en sådan machokultur, upplevt att det gått till det bättre (men fortfarande har vi en lång väg kvar) och att tro att man har sin fristad i Pride och så väljer Ofog att demonstrera mot Försvarsmaktens, av folkvalda politiker beslutade, uppdrag just där och då är så sjukt osmakligt. Och få av de som tittade på tåget förstod ens vad som pågick, så det blev nog väldigt misslyckat även för dem.

Alltså, många HBTW-flyktingar blir nog rädda om de ser att polisen är närvarande där de också är. De är kanske gömda, eller har helt enkelt dåliga erfarenheter och/ eller trauman av poliser. Det har även jag, men sedermera har jag privilegier som typ svensk, ej papperslös, ej utvisningshotad. Och andra kanske känner HBTQ-flyktingar som blivit utvisade från Sverige av svenska poliser.
Det finns enorma brister inom polisväsendet. Och även om inte alla poliser är maktkåta eller något annat dylikt, så dras dessa personer verkligen dit. En polis kan i princip göra vad som helst utan att straffas för det, till exempel skjuta och misshandla människor.
Däremot ska man självklart se individerna. Och en banderoll med personpåhopp är enbart dåligt (EJ en anledning att misshandla folk däremot!).
Ska poliser som individer och privatpersoner få vara på Pride? Ja, det tycker jag.
Ska polisen som myndighet få vara på Pride? Nej, det tycker jag inte.

Det är Migrationsverket som pysslar med utvisningar, inte poliser. Dessutom finns det ju skäl till att en person blir utvisad, exempelvis att hen inte uppfyller kriterierna för att kunna få uppehållstillstånd i Sverige eller att hen är kriminell. Det kan ju inte vara meningen att poliser, som är svenska medborgare, ska behöva hålla sig undan till förmån för människor som uppehåller sig här illegalt. Det är ju så fel som det bara kan bli.
Min erfarenhet är dessutom att det oftast är vänster- och högerextremister som har problem med polisen, vilket förmodligen säger mer om extremisterna än om poliserna.

Det finns många myndigheter, föreningar och organisationer vars anställda/medlemmar både gör och säger tvivelaktiga eller rentav idiotiska saker.
Polismyndighetens många övergrepp mot hbtq-personer ska inte förringas eller glömmas, men jag tycker att alla ska vara välkomna i paraden. Varför ska den handfull gaypoliser som går i paraden behöva stå till svars för en hel myndighets bristfälliga hbtq-hantering? Och isåfall – varför just på denna dag, som ska vara en glädjens, samhörighetens och kärlekens dag?
Jag läste med förskräckelse för något år sedan om hur två poliser på West Pride fick avbryta sin föreläsning om polisens nya satsning mot hatbrott för att åhörarna bombarderade dem med frågor och anklagelser om övergrepp, förföljelse och homofoba uttalanden. Flera utav åhörarna sade sig ha blivit utsatta för fysiska och psykiska övergrepp av poliser, och tyckte inte att myndigheten överhuvudtaget hade på festivalen att göra. ”Detta är VÅR festival, och vi känner oss inte trygga när ni är här!” sade de. De två föreläsarna fick packa ihop och gå, föreläsningen gick inte att genomföra.
I paraden någon dag senare blev gaypoliserna spottade på av aktivister längs med paradvägen. Andra hbtq-personer SPOTTADE på dem!
Pride ska vara ett forum för debatt, men paraden ska vara en frizon. Alla paraderar av olika anledningar, det kan vara politiska eller sociala. Men alla har rätt att paradera. Hur mycket jag än ogillar Sverigedemokraterna så anser jag att om deras medlemmar skulle vilja gå i paraden med en SD-banderoll så ska de få det, det är deras demokratiska rätt. Paraden är inte bara till för dem som dessa aktivister råkar gilla. Den är till för ALLA stolta, glada hbtq-personer, oavsett yrke, etnicitet, partitillhörighet, religion, funktionshinder, you name it.

En polis kan inte utöva makten hen har genom sitt jobb utefter sitt eget tycke och smak. Det skulle transformera vårt samhälle till ett styrt av polisers enskilda intressen. En polis skyddar allmänheten och kallas även in för handräckling vid vissa utvisningar. Hur skulle ett samhälle fungera om inte poliser verkade för att lagar och bestämmelser efterlevs??
Blir förbannad på detta svartmålande av poliser. De flesta blir poliser för att dom vill hjälpa och skydda och tvekar inte när det kommer till att riskera sin egen hälsa för att hjälpa dig. Som tack får dom skit och spott och en kass månadslön.

Anna, vad tråkigt att höra att du tänker sluta som polis! Min sambo har ett år kvar på polisutbildningen och även han möter fördomar från allmänheten, till och med bekanta kan slänga ur sig sina fördomar som om det var en allmän uppfattning att man ska tycka illa om poliser. Jag blir så trött… jag är själv socionom och både jag och min sambo har valt yrke utifrån att vi vill hjälpa och göra det bättre för människor. Jag blir aldrig ifrågasatt om huruvida jag är maktgalen även om jag arbetar med myndighetsutövning, men min sambo blir det ständigt. Suck..

Empatin är låg hos vissa. Poliser kan absolut inte döda vem som helst utan att straffas. Det är Sverige 2013, inte sheriff i vilda western film.
Tänk er nu att ni arbetar som snut, och ni hamnar i en situation där personer börjar betee sig hotfullt mot er. Vilken typ av våld tänker ni använda för att skydda er själva och era kollegor? Är det värt att själv bli skadas eller dödad för att inte utföra våld mot någon annan? Vill du se din kollega bli misshandlad?
Migrationsverket bestämmer vem som ska få stanna i Sverige, som politikerna i sin tur har inflytande på. Är ni missnöjda? Rösta annorlunda! Gör skillnad!

”Döda vem som helst”? Nej det sa jag inte. Däremot kan de absolut skjuta, misshandla och döda. Göteborgskravallerna till exempel.
Har ni svårt att förstå att HBTQ-flyktingar kan tycka att det är obehagligt ifall poliskåren/ polisväsendet närvarar? Det är ju trots allt DE som UTFÖR deportationerna. Det är de som sätter de i förvar/ fängelse, som drogar ner dem och what not. Av samma anledning ska inte Migrationsverket heller få närvara.

Empatin är låg hos vissa. Poliser kan absolut inte döda vem som helst utan att straffas. Det är Sverige 2013, inte sheriff i vilda western film.
Tänk er nu att ni arbetar som snut, och ni hamnar i en situation där personer börjar betee sig hotfullt mot er. Vilken typ av våld tänker ni använda för att skydda er själva och era kollegor? Är det värt att själv bli skadas eller dödad för att inte utföra våld mot någon annan? Vill du se din kollega bli misshandlad?
Migrationsverket bestämmer vem som ska få stanna i Sverige, som politikerna i sin tur har inflytande på. Är ni missnöjda? Rösta annorlunda! Gör skillnad!

Jag håller med Elina om att poliser som privatpersoner bör välkomnas men att Polisen som organisation ej bör välkomnas att delta i Prideparaden.
Jag tänker också att gårdagens manifestation sätter fokus på något viktigt, särskilt när Pridefirandets festliga yta blivit nästan helig: alla är fortfarande inte välkommna till kalaset. Vi har fortfarande en lång väg att gå, och att låtsas som om vi är färdiga, jämställda, jämlika, antirasistiska, antisexistiska, hbtq-vänliga osv, det är att sopa problemen under den regnbågsfärgade mattan. Det är viktigt att orka störa festen, vara ”glädjedödaren” som pekar på problemen. Att Polisen som organisation går med i Prideparaden är problematiskt på flera sätt. Sen går det givetvis diskutera detta ur olika perspektiv i det oändliga. Och jag tänker att det är skitviktigt, att vi fortsätter diskussionen och inte bara hänger oss åt fest och glam.
I sammanhanget kan det ju också vara värt att peka på ironin i Polisens medverkande i Prideparaden, i ljuset av att Pridefirandet har sitt ursprung i ganska våldsamma protester mot Polisens trakasserier av queers i New York 1969. Det är såklart bra att Polisen jobbar på sin organisationskultur. Och bra att poliser som individer kan känna sig lite tryggare på sin arbetsplats. Men dels är jag en smula skeptisk, och undrar om de verkligen på allvar jobbar på sina attityder. Och dels tycker jag att Polisens (som organisations) medverkande i Prideparaden sätter organisationens behov av att bevisa för allmänheten att de är ”hbtq-vänliga” före enskilda människors behov av att känna sig trygga och bekväma i ett sammanhang som ytterst handlar om grundläggande lika rättigheter. (Något som jag anser att Polisen faktiskt aktivt motverkar på flera plan, REVA-projektet och dess spin-off-effekter comes to mind.)

Självklart ska polisen vara välkommen på Pride! Det är ju liksom lite det som är hela grejen med tillställningen: acceptans och att alla är välkomna, precis som de är. Om vi förbjuder polisen att vara med vad är nästa steg. Vem ska förbjudas vara med efter det? Ett steg är början på ”för många steg”. Fortsätter vi i den riktningen har vi helt plötsligt inte en så öppen och fin Pride!
Även om jag inte tycker att protesterna mot polisen har i Prideparaden att göra (kanske kunde ett annat tillfälle ha valts?) vill jag dock poängtera att jag för det inte försvarar polisens agerande mot de som protesterade.

JA! Jag tycker absolut att polisen har en plats i pride. Som många redan skrivit så ska pride vara öppet för alla. Dessutom tycker jag att det finns ett egenvärde i att polisen är med i just detta forum. Polisen ska upprätthålla våra, dvs folkets lagar. Därför tycker jag att det är viktigt att folket finns representerade i poliskåren och att det syns. Jag vet att många av oss som jobbar inom statlig/offentlig sektor fortfarande drar sig för att komma ut på jobbet -iaf i småstäder, tyvärr. Jag hoppas och tror att dessa polisers medverkan bidrar till 1. ett öppnare klimat inom poliskåren. 2. Bidrar till att andra offentligt anställdas komma ut process 3. Bidrar till lite mer trovärdighet hos polisen genom att vi andra också ser att ”vi” finns representerade även där.

Ja jag anser att de poliser som är HBTQ ska få gå i Prideparaden med uniformen på. Om vi ser tillbaka på de senaste 30 åren så har acceptansen förändrats en hel del. Är man HBTQ och jobbat inom poliskåren i de senaste 30 åren så har dom fått kämpa för sina rättigheter. Kåren har varit otroligt macho och exkluderande, många HBTQ har varit tvungna att vara tysta för att inte bli utsatta för kränkningar. De personerna har varit modiga och förtjänar att få gå stolt som HBTQ och polis.
Poliskåren som myndighet bör inte glida med och hylla sig själva bara sådär. Det är viktigt att visa på att dom jobbar för att inkludera alla, och att faktiskt vara konsekvent i praktiken vilket dom inte alltid är! Det finns många rötägg i poliskåren som det finns inom alla yrkesgrupper, problemet är att polisen har en otroligt viktig roll i samhället i och med att det är dom som ska upprätthålla ordningen. Misslyckas dom så faller dom hårt, ett till problem är att dom kan gömma sig bakom lagen. Det är svårt för en lekman att veta alla sina rättigheter, speciellt om ex sitter inlåst.
När det kommer till utvisningar så kan vi inte skylla det på polisen. Vi röstar på politiker -> riksdag och regering bestämmer lagen -> Migrationsverket tolkar lagen och bestämmer om utvisning -> polisen måste genomföra utvisningen. Jag anser att vi måste se till att jobba för att lagen ändras framför att skjuta budbäraren, i det här fallet polisen.
Det är inte svart och vitt och många fel görs men när det kommer till Pride så anser jag att aktionen var onödig. Det finns på ett vanligt år 365 dagar, gör era egna demonstrationer, försvårar utvisningar men förstör inte för dom som kämpat för HBTQ-personers rättigheter inom poliskåren!

Ja självklart ska polisen vara med! Om några personer i paraden tycker det är obehagligt så får de stå ut. Jag tycker det är obehagligt när jag såg en man i paraden med orden poly på tröjan, då polygami är något miljoner kvinnor i Afrika är påtvingade att leva under, mot sin vilja, det innebär svartsjuka, bråk och ännu större fattigdom, då männen på minimal lön, ska försörja flera familjer. När han tröttnar på sina äldre fruar tar han en 18-åring och hans barn får svälta. Jag stod 100 m från paradens start och såg inget bråk. Tur att folk vill bli poliser, med tanke på hur de behandlas!

Vet inte om någon har skrivit det redan, men bara för att de bär uniform representerar de inte myndigheten Polisen. Uniformen är inte varumärkesskyddad om jag har förstått det rätt. Man får till exempel köra runt i en polisbil som civilperson så länge man inte agerar myndighetsutövning. Så de personerna som gick i paraden antar jag inte var i tjänst och inte agerar inte heller myndighetsutövning.
Tycker det är tråkigt att HBTQ-personer blivit illa behandlade men det legitimerar inte att de ska behandla civila personer som jobbar som poliser illa. Vad hjälper det? Vi kan inte beskylla enskilda individer.

Detta har inget med inlägget att göra men jag vet att du är en no poo’are så jag tänkte tipsa om ett schampoo från ett märke som även gör andra produkter. (Detta är inte reklam :-P) Allt är 100% naturligt och organiskt, tänkte att du skulle gilla det! Jag har skrivit ett inlägg om schampoot på min blogg om du vill kika 🙂

Hej! Vad har hänt med ”Penntricket”? Eventet är borta från Ticnet? Du kanske har svarat på det någonstans men jag hittar det inte…Hoppas allt är bra och jag ser mycket fram emot showen! 🙂

Hej! Skulle vara ytterst tacksam om du(eller någon i kommentatorsfältet kanske:)) kunde tipsa på bra barnfilmer/serier som inte är så könade, som förmedlar ett bra budskap och är någorlunda pedagogiska? Kram 🙂

Den rasistiska och homofobiska kulturen inom Polisen är ständigt återkommande. Jag ringde Polisen igår för att anmäla en misshandel och personen som svarade sa att det inte var konstigt att gärningsmannen hade utländsk bakgrund. ”Sånt där är ju vanligare i vissa kretsar än andra”. Jag spelade in samtalet efter det. Läs inlägget och lyssna på samtalet på min blogg Integrera. http://integrera.blogspot.se/2013/08/en-ahmed-en-utmaning-for-den-nya.html

Du har bloggat mindre på senaste tiden, hoppas allt är väl! 🙂 Jag har en fråga: hur svarar man på folk som tror att feminism inte är till för jämställdhet utan för att kvinnan ska få det bättre än män? Eftersom om feminismen försöker göra så att kvinnor får det lika bra som männen i alla de frågor kvinnor undertrycks så kommer vi ju slutligen bli jämlika med männen och ha det bra. Men i de frågor där kvinnor redan har det bra, bättre än männen till och med, så kämpar feminismen inte för att män ska komma upp på vår nivå? Eller? och betyder inte detta att om feminismen lyckas, så kommer kvinnan få det bättre än mannen i det stora hela.
Hade en diskussion om detta igår och jag visste inte riktigt vad jag skulle svara.. för plötsligt var man ”the bad guy”, en ”typisk feminist som hatar män”. Jag anser att i många frågor inkluderas även det manliga könet, så som att vi inte blint ser till att flickor får leka med bilar.. utan att också trycka på att killar lika mycket får leka med barbiedockor. Oftast måste vi ju just förändra männen för att få den förändring vi vill ha, förändra attityden och förväntningarna på kvinnan. Jag sa även att om män vill ha det bättre i vissa frågor får dem väl fan kämpa för det då, feminismen kan inte ta allas kamp! Men det argumentet gick inte riktigt in..
Det är svårt att formulera detta kort, men hoppas du fått ett litet hum om vad jag menar. Du kanske har något smart svar som jag inte tänkt på?

JämLIKhet kommer aldrig kunna uppstå så länge vi rangerar orättvisor och kämpar emot en i taget, vilket är någonting feminismen gör. Genom att försöka bekämpa orättvisor en och en exkluderar det samtidigt andra grupper. Jämlikhet kan först uppkomma när ingen grupp är, eller tillåts vara, underordnad eller överordnad någon annan. Hela grejen med att ”alla får välja, ta och slåss för sin egen kamp” är ju ett tydligt exempel på hur långt borta jämlikhetstänket är. Vi måste arbeta tillsammans, mot alla orättvisor. Även om det skulle bli jämställt män och kvinnor emellan kommer det fortfarande finnas andra grupper i samhället som är utsatta; arbetslösa, fattiga, barn, pensionärer, trans-/queer-personer, folk som nyligen flyttat till Sverige, sjuka, handikappade och så vidare och så vidare. Feminism löser ingenting utan upprätthåller bara det nuvarande systemet där förtryck tillåts.

Hej!
Jag bara undrar om du kan ta upp det faktumet att Dessie beter sig otroligt rasistiskt i sin blogg och kallar människor ”niggahs” och liknande. Jag har själv kommenterat detta på hennes blogg, men fick ingen respons. Jag tycker att det är viktigt att ta upp, och din blogg skulle nog kunna nå ut till många om detta problem.
Ha det bra!

Säger som många andra – Ja! Dom ska självklart få gå i paraden. Sättet som dom valde att demonstrera mot polisen i år är för mig helt fantastiskt omoget, löjligt och förnedrande. Åter igen, de poliserna som går paraden har personligen ingenting alls att göra med vilka som utvisas eller inte.
Sidnot: Jag har alltid sått bakom hbtq personer och hejat och jag tycker det är sorgligt hur dom behandlas i andra länder. On the other hand, jag tycker inte mer synd om dom än om andra som tvingas fly sitt land. Ska vi prata orättvis behandling så kan ju vi börja med att inte glorifiera vissa grupper mer än andra.

Jag tycker personligen att man ska demonstrera utanför Migrationsverket om man är missnöjd med hanteringen av flyktingar. Dessa Poliser som går i tåget är modiga och ska respekteras för att de öppet visar sin sexualitet i en annan kanske lite hetro och mansdominerad arbetsplats där en viss trist jargong unket har luftas och luftas säkert fortfarande.
Vad som hände på plats får vi alla veta,men vänstergrupper har ofta en tendens att mena att de är offer. Jag tycker att tidpunkten för demonstrationen var fel, jag är trött på att alltid behöva läsa retorik där polisen slagit,misshandla och kränkt. Har själv råkat ut för poliser som är bra och dåliga. Stressiga situationer leder ibland till tuff hantering och polisen har befogenheter som vi medborgare inte har. Man skriker ofta om sina rättigheter med glömmer sina skyldigheter. Vi måste tänkta på att i en demokrati är det polisens uppdrag att omhänderta flyktingar,men själva beslutet ligger hos politiker. Alla politiska partier ligger där,så innan man ger sig på och plockar enkla poäng kan man vända sig till sitt parti och påverka där. Hur jävla illa man uppfattar en situation får man respektera att polisen gör sitt jobb,säkert inte alltid med glädje och lust(klart man berörs) men nu är det så.
Nästa gång,demonterar snällt och provocera inte,gå vid de politiska partierna med era banderoller istället.
Lycka till

Hej.
Som mångårig paraddeltagare i uniform och numera ordförande för Gaypolisföreningen så kan jag meddela att många, flertalet, deltagare från Polisen inte benämner sig som hbtq. Däremot står de för alla människors lika värde och går med i paraden dels för att stötta oss som.är hbtq, men också för att visa allmänheten att vi är många som tycker Pride är viktigt.
En del i vårt deltagande är riktat inåt, mot myndigheten, mot kollegor och chefer, för att visa att vi finns. En annan del är att visa utåt att vi finns och att alla är välkomna till oss.
Jag brukar säga att man måste inte vara kvinna för att jobba för jämlikhet och man måste inte vara hbtq för att jobba med mångfald, hatbrott och Pride.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *