Kategorier
feminism & genus

Pojkar hamnar efter för att de inte får verktyg att hänga med

Är det verkligen så jävla konstigt att pojkar hamnar efter i skolan när de, under åren som flickorna tränades att sitta stilla, lyssna ordentligt och pyssla, tilläts härja, brottas och leva rövare?

Inte speciellt konstigt alls tycker jag. Och som mamma till två pojkar så gör det mig bara ännu mer övertygad om att ett genusperspektiv behövs i skolorna. Jag vet vilken enorm press pojkarnas könsroll kommer ha på T och J och vilka konsekvenser
det kan ha för dem men även för deras omgivning om jag inte ger dem möjlighet att utvecklas utanför den. Jag vill ju mina söner väl liksom. Fast ja det vill ju å andra sidan alla föräldrar men alla har inte den analys eller den kunskap som krävs
för att tillgodose detta så därför är det desto mer akut att genusmedvetenhet tar ordentlig plats i skolorna.

Det känns som att jag jobbar i motvind när alla andra jobbar så förbannat hårt för att indoktrinera sina barn i könssamhället.

(null)

Av Natashja // Lady Dahmer

Ni har verkligen kommit rätt om man säger så. Jag är en riktig glädjespridare, fast tvärtom. En bitter surkärring utan dess like som skriver om feminism, kroppen, fatshame, föräldraskap och om att vara kvinna i ett patriarkat.

Kvinnosakskvinna. Feministinfluensa. Din problematiska favorit.

Mig blir ni snart kär i!

0 svar på ”Pojkar hamnar efter för att de inte får verktyg att hänga med”

Många kritiska röster säger att pojkarna hamnar efter för att skolan är anpassad efter flickor. Fel! Skolan är anpassad efter att man ska sitta still, lyssna och vänta på sin tur att få synas och höras vilket, precis som du säger, flickor har tränats i sedan mycket tidig ålder. Ska man prata "skol-anpassning" och flickor så är det snarare att flickorna anpassats efter skolan och inte tvärtom.
Sen minns jag också från min egen skolgång att det hos pojkarna låg nån slags status i att just inte engagera sig i undervisningen. De få stillsamma och lyssnade pojkar som fanns blev oftast mobbade av de andra pojkarna och kallades allt från bögar och mongon till nördar och Einstein.

Flickor har alltid varit bättre i skolan och det är mer sannolikt att det beror på biologiska skillnader snarare än din uppfattning om att det är socialt konstruerat. Varifrån kommer den här uppfattningen om att tjejer tränas i att sitta stilla och hur är det möjligt att den samma träningen sitter kvar i några hundra år? Var sker den här träningen ni syftar på? Sen är det också viktigt för barnens utveckling att få vara fysiska och inte något som strider emot deras skolgång.

Det blir dock lite under vår värdighet som vuxensamhälle att skylla pojkars sjunkande resultat på pojkarna.
Bättre att forska på vilka faktorer som hjälper barn bäst – och om det mot all socialkonstruktionistisk förmodan visar sig att pojkar som grupp behöver lite annan stöttning än flickor som grupp – så får vi väl skapa en skola som erbjuder detta.

Jag vettetusan om jag tycker att mansnormen är den bristande i detta fall (om jag tolkade dig rätt d.v.s.), jag tycker snarare att det är problematiskt att tjejer inte får leva rövare och röra på sig. Alltså, att tjejernas ramar i skolan borde öppnas upp, snarare än att pojkarna ska rättas in i den snäva tjej-ramen. Tjejer övas i att sitta still och lyssna, och vara duktig. De tjejer som inte uppfyller de blir då alienerade från start. Killar har en bredare ram där de tillåts både att sitta och lyssna, men också härja runt. Nu förstår jag ju att du som mamma till pojkar kanske primärt har det perspektivet på ett annat sätt än vad jag har, men vill nog ändå påstå att det är tjejer som skolan slår på. Antingen via att de sitter tyst och snällt trots att kroppen stormar av hormoner, alternativt de som inte klarar av att sitta tyst och snällt, och upplevs som ett betydligt större problem och mer avvikande än alla stökiga killar tillsammans.

Igen… varifrån kommer den här "Tjejer övas i att sitta still och lyssna, och vara duktig."? Varifrån kommer den här samma förutsättningen från många av denna bloggens läsare och dig LD? Problematisera den unkna föreställningen också? Var? När? Hur? Vilka studier påpekar detta? Har flickor uppfostrats exakt samma under de senaste 100 åren? Vem är det som "tränar" flickor att göra så? Hur lyckas de ens att manipulera flickor på det sättet?

Jag råkade posta innan jag var klar 🙂
Efter klosterskolorna varierade det hur mycket utbildning flickor hade tillgång till, men de har aldrig varit helt utestängda från utbildning (alltså i jämförelse med pojkar, beroende på klass kunde båda könen vara utestängda). Även de fattigaste kvinnorna kallades till husförhören och förväntades lära sig bibeln.

"Hur lyckas de ens att manipulera flickor på det sättet?"
Ja du, det är helt obegripligt hur vuxna lyckas manipulera barn på det där sättet. T ex de där som kallas "pedofiler". De lyckas till och med manipulera barn till att följa med dem i bilen! Asså, kan du fatta det? De måste ha någon slags superkraft eller något som lyckas manipulera barn. Liksom BARN! De har ju skarpast förmåga till att ifrågasätta och analysera av alla människor på hela jorden. Shit, helt obegripligt!

Anonym, fått och fått, det finns väl en lång historia även i Sverige av att flickor inte haft samma tillgång som pojkar till högre läroverk. Antingen har man inte tillåtit flickor, eller också har det kostat pengar för flickor, men inte för pojkar. Lägg därtill det faktum att många har ansett det som "slöseri" att låta flickor gå i skolan någon längre period då de ändå inte hade tillgång till arbetsmarknaden efter att de gift sig och fått barn, vilket historiskt sett har varit sett som kvinnans huvuduppgift.

Att kvinnor förväntats kunna bibeln eller att de kunnat gå i kloster är verkligen inte samma sak som att kvinnor haft tillgång till utbildning. Det är bara dumheter att komma med sådana liknelser.
Kvinnor fick tillgång till skolgång i slutet av 1800-talet. Då Sverige haft universitet i många hundra år innan dess är det givet att den kultur för lärande som växt fram inte haft något med kvinnor att göra.
Sedan kan man diskutera hur könsrollerna förändrats sedan kvinnor fick tillgång till skolgång. Manrollen innehåller trots allt en hel del förakt för allt som kan förknippas som feminint/kvinnligt. När männen var ensamma på skolorna kunde de då bete sig lite hur som helst. De var ändå på skolan i egenskap av att de var pojkar och hade inte samma behov av att skapa/etablera manlighet. Sammanhanget gjorde det åt dem.
När flickor och pojkar studerar tillsammans blir det i viss bemärkelse viktigare för pojkar att särskilja sig, inte vara ”tjejig” och visa tillhörighet med de andra pojkarna. Det har nog gjort det svårare att upprätthålla studiekultur och stillasittande hos pojkar. Speciellt eftersom ”duktighet” tyvärr blivit en tjejgrej. Alltså att flickor framhålls som lugna och tysta just i egenskap av att de är flickor. Vuxna har på det sättet varit väldigt duktiga på att köna de beteenden som är förknippade med goda studieresultat och det har tyvärr gjort det svårare för pojkar att klara skolan.
Därmed inte sagt att detta har något med flickors inneboende förmåga att göra. Har själv blivit utsatt för att som just tjej slås ner på när jag var allt annat än duktig. Flickors påstådda duktighet skapas helt enkelt genom en snäv ram där flickor som bryter mot detta bestraffas till budskapet gått hem.

Det gör mig helt jävla skogstokig att det dessutom är de välpresterande (läs: kan sittta på en stol och hålla klaffen samt prestera det som undervisningen innehåller) som åker på ansvaret för sina motsatser. Senast idag hör jag att min 12-åring tilldelats klassens två störigaste ungar som partners i en uppgift. Vem går göra jobbet? Hen såklart. Igen!

Jag bara funderade på varför barnet inte gick på föris. Tänkte om det var ett medvetet val och vad som i så fall motiverande det. Men som sagt, det är helt ok för mig om det är din familjs privata ensak och inget du vill diskutera i en öppen blogg.
Det blir väldigt märkligt om jag ska yttra mig över för varför ditt barn ska gå på förskola, så jag avstår gärna att svara på motfrågan.

Jag uppfattar det mer som om den som avvikande från norm är mest drabbat. Men tjejer har högre krav. Deras norm är lika killarnas. Jag vart väldigt stökig i skolan mer stökig än killarna ibland men fick aldrig höra att jag bara var lite busig eller att jag bara har mycket spring i bena. Ju mer de försökte forma mig till en normativ elev desto mer avvek jag. Jag blev mobbad av lärare. Mvh / tjejen som aldrig var duktig

För att jag tycker det är intressant. Det känns som att normalfördelningen för förskolestart peakar vid typ 14 månader sen ser jag på instagram att din son är hemma och här är ett inlägg om att flickor får bättre förutsättningar av samhället att lära sig än pojkar. Kanske är han hemma för att få bättre förutsättningar att lära sig i framtiden? Intressant liksom. Men om anledningen är "att han inte behöver gå på förskola" så är det också helt ok.

Obligatorisk 6-årig folkskola infördes 1842 i Sverige. Inte så sent som "slutet på 1800-talet." Sedan är det en lite annan sak att flickor sällan tilläts fortsätta skolan efter de obligatoriska 6 åren. Min egen mor, född 1925, fick det inte, trots mycket goda betyg efter 6:e klass.

Vad stor Juno blivit. Ingen bebis längre!
Min tvååring går inte heller på förskola. Många verkar tycka att det är ett problem. "han behöver kompisar, det skulle vara roligt för han att träffa folk. Det är nyttigt". Och sen när han kletar med maten eller liknande "sådär får han inte göra på förskolan sen". jag förstår inte hur andras barn kan vara så intressant.

Vill bara tillägga att, enligt min personliga erfarenhet, är det dock pojkar som får mest uppmärksamhet och stöd i skolan. Inte bara skäll om de är för stökiga, utan också mycket mer hjälp och resurser. De får gå i mindre stödgrupper hos speciallärare för att de inte klarar av att koncentrera sig i klassrummet. Medan flickor förväntar sig göra det, hur stökigt det än är, och dessutom med bra betyg (läs: helst toppbetyg). Har flickor problem så får de ingen hjälp eller stöd alls. Jag har dyskalkuli (Som dyslexi fast med siffror), men det var ingen i skolan som fattade att jag hade det, utan trots att jag hade uppenbara problem med matten så fick jag alltid höra att jag "borde anstränga mig lite hårdare" eller "Men du som är så duktig i alla andra ämnen!" Så, jag fick aldrig någon hjälp pga som flicka ansågs det onödigt, eftersom jag var så "duktig" i alla andra ämnen och "bara" behövde anstränga mig lite mer. Men de pojkar som behövde hjälp med matten fick hamna i stödgrupper, fick enklare uppgifter, fick mer utförliga förklaringar av läraren, etc. Jag förväntades bara kunna allt. Har även väninnor som inte fick hjälp, t.ex. de som hade uppenbar dyslexi men fick klara sig själva för det var ju viktigare att pojkarna kunde klara av att läsa och skriva korrekt.
Så, i egenskap av just skola är min erfarenhet snarare att pojkar får ALLA verktyg att hänga med, men flickor är fast i "duktiga flickan"-mallen och passar hon inte in där eller behöver extra hjälp med något, så fick hon inte det för allt gick åt till pojkarna.

Litteraturtipsen du gav bygger på samma förutsättning som du har, s.k. blank slate eller social konstruktion. Det är inte resultaten av studierna utan själva premissen. Så nej de ger inga belägg på huruvida flickor tränas i att sitta stilla.

Helt OT:
Har du eller dina fina läsare tips på vars jag kan köpa främst byxor (leggings) till min knubbiga sexåring?
Det gör så ont i mig att hen inte kan ha HMs leggings med mönster och färg som hen trånar efter?
Vänligen//Desperat mamma

Nemo
Jag är kille och har också dyskalkyli. Exakt samma sak: eftersom jag var duktig i andra ämnen behövde jag bara "anstränga" mig mer i matten tyckte dem. Allt handlar inte om kön, även om det säkert är vanligare med duktiga-flickan-normen än tvärtom.
Sedan får vi inte glömma att hos killar/män är spridningen större på kognitiv förmåga. Det finns helt enkelt fler killar med diverse kognitiva funktionsnedsättningar.

Alltså jag tycker det är svårt att uppfostra pojkar! Mina söner som har varit den blyga, snälla, försynta sorten som har alldeles för höga krav på sig själv. De har tyckt att det varit otäckt med mycket stök, yngste som är i mellanstadieåldern hade en tuff period för ett tag sedan då han grät innan han skulle till skolan varje morgon för att han inte orkade allt stök, alla elaka kommentarer alla sa till varandra osv. Jag tror inte han är mobbad men det är svårt för honom att bygga det hårda skal som behövs i hans grupp. Varje utvecklingssamtal i hela deras liv har jag och dom fått höra att de måste räcka upp handen mer. Det har aldrig lyfts att de gör något fint som lyssnar och ger plats, att det är okej att tänka efter före osv. Jag inser att de säkert är vinnare på sikt i det här samhällssystemet vilket ju kommer vara orättvist mot andra, men under deras barndom har jag lidit med dem för att de känns så osynliga. Pojkar beskrivs aldrig som mjuka, lugna, blyga, känsliga, inkännande osv. och omgivningen synliggör så sällan att det finns pojkar som är just så – hur ska de då kunna lära sig att det är ett okej sätt att vara pojke på. Känns som mina pojkars uppväxt handlat mycket om att kapsla in sig, tuffa till sig och lära sig tävla – och det är sjukt svårt som förälder att gå emot det för det finns liksom otroligt få vinster på att vara mjuk pojke och jag vill ju att de ska få lov att tillhöra eftersom jag vet hur det skadar en att vara utanför. Det finns ju ändå en hel del prat om hur man kan stötta tjejer att ta för sig, jag skulle önska ett allmänt samtal bland föräldrar hur man kan skapa gemenskaper där pojkar kan bli synliggjorda för sina mjuka inkännande sidor, där de inte lär sig att de inte är fullvärdiga pojkar om de inte är tuffa. Håller med om att skolan behöver mer genuskunskap!

Desperat mamma: var själv det barnet när jag var liten. Och min mamma var nog lika desperat. Förjävligt att det ska vara så svårt. Jag googlade men hittade inget bra på svenska. Om du googlar plussize leggings kids hittar du lite postorder från utlandet. Finns det någon i din omgivning som kan sy ? Då finns det ju mycket fina tyger med roliga mönster. Min mamma köpte ibland större storlekar (ibland på damavdelningen) och förkortade benen. Förlåt att jag ger tips du förmodligen redan testat och tänkt på, men jag blev så ledsen över att det ska vara på det här viset och kunde inte låta bli att försöka hjälpa till. På kawaii.se finns leggings med fina mönster i vuxenstorlekar, tror att det är asiatiska storlekar, så de är kanske lite mindre än vanliga vuxenstl, men är kanske lite rymligare än barnstl och kan kanske kortas av för att passa en 6 åring? Till barnet behöver du ju bara säga att "oj, vad konstigt, devar för långa, vi lägger upp dem", så vet hen inte att det är vuxenstl. Hoppas att du hittar något bra ställe att köpa ifrån.

När äldsta grabben gick i sexan hände det grejer som gjorde att han halkade efter. Jag kontaktade dåvarande klassläraren eftersom jag var rädd att han skulle bli tvungen att gå om. Svaret jag fick var "men så illa är det inte, det finns ingen risk". Jag blir fortfarande arg när jag tänker på det eftersom det är där vi är nu. Jag funderar över var grabben varit nu om han hade fått rätt stöd redan då.

Håller med! Känns verkligen som att man jobbar i motvind! Sedan har jag fått en son som är försiktig, inkännande och lugn, även om även han förstås kan leka runt så jag menar inte lugn som i "stillasittande lugn alltid och hela tiden". Det som oroar mig är att de buffliga pojkarna som bara kör på, ofta kör över mitt barn. De vill bestämma och om han tycker de ska bestämma tillsammans så blir de aggressiva och högljudda. Detta är något jag bevittnat många gånger och inte bara med min son som den lugne utan direkt det varit en lugnare pojke. Varför kan inte alla pojkar få lära sig detta samarbete sinsemellan? Det är ju rent obehagligt för den lugne att mötas på det där sättet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *