Kategorier
feminism & genus

Män lägre ner på samhällsstegen drabbas också hårdare av machonormer

När man pratar om män och machonormer så är det ofta en enorm fokus på män i medelklassen vars största problem typ är att tjejerna på krogen nobbar dem men jag vill påminna alla om att problemet går bortom södermalm liksom.

Hög arbetslöshet, depressioner, desperation, missbruk, utsatthet, dåliga skolresultat … listan är ju enormt lång på de problem som män drabbas av och som ofta har sin botten i krävande mansnormer men som också blir mer påtagliga ju lägre status och lägre klass männen tillhör.

Dessa mansnormer har större konsekvenser ju lägre ner på samhällsstegen man kommer. En man med resurser har ”råd” att avvika från machoideal eftersom att han redan etablerat en stadig plats i hierarkin. Ja, enkelt förklarat såklart men det är viktiga frågor som måste tas på allvar och som måste diskuteras utifrån ett normkritiskt- men kanske främst ett klassperspektiv.

Av Natashja // Lady Dahmer

Ni har verkligen kommit rätt om man säger så. Jag är en riktig glädjespridare, fast tvärtom. En bitter surkärring utan dess like som skriver om feminism, kroppen, fatshame, föräldraskap och om att vara kvinna i ett patriarkat.

Kvinnosakskvinna. Feministinfluensa. Din problematiska favorit.

Mig blir ni snart kär i!

0 svar på ”Män lägre ner på samhällsstegen drabbas också hårdare av machonormer”

Helt rätt!
När diskussioner om machokulturen kommer på tal är det nästan bara fokus på killar som blir nekade och hur de reagerar, precis som du säger. Naturligtvis är detta en viktig punkt att ta upp men det finns mycket mer med begreppet än bara det, som de saker du nämner.

För att inte tala om alla de arbetarklassmän som dödas på jobb och i krig (yes, kvinnor och andra också såklart men på ett annat vis). Det är ju tydligt att en rejäl karl skall tåla att dö i hamnen, på bygget, vid vägarbetet liksom. Men det är väl inte machoideal iofs, mer att arbetarmäns kroppar kan offras.

Tror att män ses som förbrukningsvaror på ett annat sätt i alla samhällen.
Livet förr var ännu hårdare och farligare än nu och en stam eller motsvarande har inte råd att kvinnor ska sätta livet på spel på samma sätt eftersom de är garanter för fortlevnaden.
Så maskulinitetsideal går ju hand i hand med att våga livet och hälsan, och tyvärr tror jag inte bara det är socialt inlärt
(Även om ideal förstås är sociala). Män är mer risktagande och inriktade på konkurrens av en anledning.
Att se det innebär inte att man inte samtidigt vill ge förutsättningar för något annat förstås.

Angående kommrntarerna ovanför.
Det är sant att det främst är män som drabbas av dödsfall pga arbetsolyckor.
Det är dock inte korrekt att främst män ses som en förbrukningsvara i vårt samhälle. Att påstå det är ett hån mot alla kvinnor som slits ner både fysiskt och psykiskt i den offentliga sektorn.

Elin:
För män slits inte ut? Och kvinnor brukar skickas i krig?
Jag syftar på vart manlighetsidealen härstammar från, och i den kontexten är inte män några som har företräde att ta sig ur sjunkande båtar först i alla fall. Kvinnor har haft ett högre överlevnadsvärde helt klart – för annars hotas allas överlevnad.
Med det sagt betyder det inte att allt annat på något sätt vare sig är eller har varit en dans på rosor för kvinnor (duh) eller att män inte åtnjutit andra priviliegier.

Idealen inom medelklass och arbetarklass skiljer sig väl också. Här där vi bor (främst medelklass/övre medelklass område) finns det ingen status alls i att inte vara duktig i skolan. Tvärtom är ju det en typisk medelklassrädsla att nästa generation ska sjunka på klasskalan. Det är inte för inte som det fria skolvalet har lett till ökad segregering.
Jag tror att den absoluta majoriteten av alla elever och föräldrar oberoende av kön skulle välja en lugn skola som uppmuntrar lärande om de kunde. Det jag inte förstår är varför man inte gör mer för att skapa en sådan skola.

Jd: Män släpper generellt inte fram kvinnor på en sjunkande skepp. Det hände på Titanic under vapenhot från kapten och besättning och har blivit någon sorts allmän sanning. Det finns en forskningsrapport från Uppsala universitet där de har undersökt det. De som klarar sig sämst vid skeppsbrott är barn, sen kvinnor, män klarar sig bäst. Forsknings och framsteg skriver om det i en artikel med rubriken ’Kvinnor och barn sist!’. Samma mönster gäller för övrigt även vid andra katastrofer.

Ang. kommentarerna ovan så skulle jag säga att både kvinnor och män ”förbrukas”, men på olika sätt.
För män är det helt klart en annan typ av risktagande som står för de flesta skador och dödsfall. Förutom krig och olyckor tänker jag också på alla unga män som i sin iver att bevisa sin manlighet kör ihjäl sig, slår ner varann och på andra helt onödiga sätt omkommer.
Kvinnor förbrukar ju också, men på ett annat sätt. Genom barnafödande, genom det reproduktiva arbetet i stort. Där det är givet att kvinnor ska genomgå tex förlossning även om det kostar henne hälsan eller tom livet, och där vården inte prioriterar skadorna det leder till. Och där en kvinna som fött sina barn ses som just förbrukad och som att hon inte har mer att tillföra.
Jag tror inte man kan jämföra dessa olika ”förbrukanden”, de är för olika. Men man kan konstatera att båda könsrollerna kommer med varsin uppfattning om skador, sjukdomar och olyckor som helt enkelt är mer accepterat hos endera könet. Och att denna acceptans gör att vi inte tar dessa olyckor på allvar eller arbetar så hårt som vi borde för att minimera dem. Det förlorar i slutändan alla på.

Mie: Absolut, i katastrofläge klarar sig alltid den som tänker på sig själv bäst.
Jag talar om normen och manlighetsidealen kopplade till att "offra sig själv."
I verkligheten offras vi alla på olika sätt men det är olika bakomliggande ideal och normer som inverkar.

Detta är så himla viktigt. Jag är självklart feminist, men jag tror att det är farligt om de feminister som hörs mest är innerstadsmedelklassen. Ibland känns det som att stora grupper människor i vårt samhälle är helt omedvetna om klass, fattigdom och hur fattigdomskultur påverkar allt från hur sexistisk man är, hur rasistisk eller hur man väljer att spendera sina pengar. Alla röster måste höras, men som du påpekar representerar inte kränkta vita män på krogen den svåraste livssituationen precis…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *